รู้จัก FOCUS HOUSE THAI

ทำไมต้อง FOCUS HOUSE THAI

เราคือทีมวิศวกรที่ปรึกษา ซึ่งรับตรวจสอบคุณภาพ ของงานก่อสร้างโดยตรง ทั้งในด้านมาตรฐานการก่อสร้างมาตราฐานวัสดุ ทั้งจากโครงการบ้านจัดสรร บริษัทรับสร้างบ้านและคอนโนมีเนียม เพื่อให้ท่านมีความมั่นใจในคุณภาพของบ้าน หรืออาคารที่จะได้รับมอบ เพื่อลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

เน้นคุณภาพสูงดีเยี่ยม

ให้ได้บ้านที่มีคุณภาพและตามมาตรฐานงานก่อสร้างและตรวจคุณภาพวัสดุที่ใช้

ใส่ใจทุกรายละเอียด

ลูกค้าของเราต้องไม่เสียเงินค่าซ่อมบ้านเองอีกภายหลัง

ประสบการณ์สูงกว่า20ปี

มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญงานตรวจคุณภาพโดยตรง

ปกป้องและคุ้มครองคุณ

ป้องกันและช่วยจากการถูกเอาเปรียบของผู้ประกอบการ

บริการของ FOCUS HOUSE THAI

เราคือทีมวิศวกรที่ปรึกษา ซึ่งรับตรวจสอบคุณภาพ ของงานก่อสร้างโดยตรง ทั้งในด้านมาตรฐานการก่อสร้างมาตราฐานวัสดุ ทั้งจากโครงการบ้านจัดสรร บริษัทรับสร้างบ้านและคอนโนมีเนียม เพื่อให้ท่านมีความมั่นใจในคุณภาพของบ้าน หรืออาคารที่จะได้รับมอบ เพื่อลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

บริการตรวจสภาพก่อนรับมอบอสังหาริมทรัพย์

เราต้องตรวจสอบคุณภาพงานก่อนทำการโอนหรือรับมอบให้เรียบร้อยก่อน โครงการส่วนใหญ่มักให้ลูกค้าโอนบ้านก่อนแก้ไขงานให้เรียบร้อย ถ้าเรารับนั่นแสดงว่าคุณได้รับงานตามสภาพงานนั้นๆไปแล้ว ซึ่งปัญหาที่จะตามมาคือเวลาที่เราเองไม่สามารถควบคุมได้ หรืองานคุณภาพของงานก่อสร้างก็จะไม่ได้ดีตามมาตราฐาน งานก่อสร้างนั่นเอง

สิ่งที่เราตรวจสอบหลักๆ มีดังนี้

 • ระบบน้ำ เช่น หลังคารั่ว หน้าต่างรั่ว พื้นห้องน้ำและระเบียงรั่ว ผนังรั่ว ท่อน้ำแตกรั่ว บ่อพักไม่ลอก ความลาดเอียงไม่ได้ ชักโครกอุดตัน ท่อน้ำทิ้งตัน ถังบำบัดแตก ระบบดักกลิ่นไม่ติดตั้ง
 • ระบบไฟฟ้า ความปลอดภัยในการใช้งานเช่นไฟฟ้ารั่วในระบบ การเดินสายไฟถูกต้องตามการไฟฟ้ากำหนด ความเรียบร้อยและความสมบูรณ์ของงานติดตั้งระบบ
 • งานสถาปัตยกรรม ความสวยงานเช่นผนังเบี้ยวไม่ได้ฉาก กระเบื้องพื้นผนังล่อน งานปูพื้นชนิดต่างๆ งานติดตั้งฝ้าเพดาน ติดตั้งวงกบ-ประตูหน้าต่าง ติดตั้งบันได ราวระเบียง งานผิวฉาบผนัง งานเชี้ยม งานทาสี งานมุงหลังคา งานติดตั้งฉนวนกันความร้อน งานรั้วโดยรอบ

บริการตรวจสภาพปัญหาระหว่างก่อสร้างหรือควบคุมงาน

เป็นการตรวจงานเฉพาะงานที่มีปัญหาของงานก่อสร้างในช่วงงานนั้นๆเพื่อ ตรวจสอบความถูกต้อง วิธีแก้ไขและแก้ปัญหา และสรุปหาสาเหตุ การเกิด หรือควบคุมงานระหว่างก่อสร้างโดยแบ่งการเข้าตรวจงานเป็นงวด ตามแต่ละงวดงานเพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพ ตรงตามแบบ หรือแก้ปัญหาต่างๆระหว่างก่อสร้าง

ขั้นตอนการทำงาน

 1. นัดหมาย วัน เวลา โครงการ พร้อมแจ้งปัญหาที่เกิดเพื่อทราบราคา และการชำระเงิน
 2. สรุปผลการตรวจและส่งรายงานรูปภาพส่งทางMail ภายใน 3 วัน
 3. หลังจากโครงการแก้ไขเสร็จ นัดหมายในการเข้าตรวจรอบ2

บริการตรวจงานโครงสร้าง

เป็นการตรวจงานด้านโครงสร้างอาคารที่เป็นปัญหาเช่น การร้าว การทรุดตัว งานไม่ได้คุณภาพต่างๆเพื่อ ตรวจสอบสรุปหาสาเหตุ การเกิด การแก้ไขงานเพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพสมบูรณ์ ปลอดภัยของการอยู่อาศัย

ขั้นตอนการทำงาน

 1. นัดหมาย วัน เวลา โครงการ พร้อมแจ้งปัญหาที่เกิดเพื่อทราบราคา และการชำระเงิน
 2. สรุปผลการตรวจและส่งรายงานรูปภาพส่งทางMail ภายใน 3 วัน
 3. หลังจากโครงการแก้ไขเสร็จ นัดหมายในการเข้าตรวจรอบ2
  (กรณีที่ต้องออกเอกสารรับรองทางวิศวกรรมจะส่งเป็นรูปเล่มเท่านั้น)

บริการตรวจงานตกแต่งภายใน

เป็นการตรวจงานตกแต่งภายในก่อนรับมอบงาน เช่น ความเรียบร้อยงานติดตั้ง การเก็บรายละเอียดของงาน ความเรียบร้อยของการใช้งาน และถูกต้องตามแบบเพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพ ตามมาตราฐานงาน

ขั้นตอนการทำงาน

 1. นัดหมาย วัน เวลา โครงการ พร้อมแจ้งพื้นที่ใช้สอยเพื่อทราบราคา และการชำระเงิน
 2. วันเข้าตรวจ มีเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 2 ท่านใช้เวลาเฉลี่ย 3 ชั่วโมงในการตรวจเป็นอย่างน้อย
 3. สรุปผลการตรวจและส่งรายงานรูปภาพส่งทางMail ภายใน 3 วัน
 4. หลังจากโครงการแก้ไขเสร็จ นัดหมายในการเข้าตรวจรอบ2

ตรวจก่อนหมดประกัน

บริษัทจะเข้าตรวจสภาพก่อนวันหมดประกัน เพื่อจัดทำรายงานสภาพปัจจุบันของอสังหาริมทรพย์ ส่งให้กับลูกค้า โดยจะมีการตรวจสอบรายละเอียดหลักดังนี้
- ตรวจสอบงานโครงสร้าง
- ตรวจสอบงานสถาปัตย์
- ตรวจสอบงานระบบไฟฟ้า

ขั้นตอนการทำงาน

 1. นัดหมาย วัน เวลา โครงการ พร้อมแจ้งพื้นที่เพื่อทราบราคา และการชำระเงิน
 2. วันเข้าตรวจ มีเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 2 ท่านใช้เวลาเฉลี่ย 3 ชั่วโมงในการตรวจเป็นอย่างน้อย
 3. สรุปผลการตรวจและส่งรายงานรูปภาพส่งทางMail ภายใน 3 วัน
 4. หลังจากโครงการแก้ไขเสร็จ นัดหมายในการเข้าตรวจรอบ2

ตรวจสภาพบ้านหรือคอนโดมือสองหรือตรวจรับงานสาธารณูปโภค

การให้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบและจัดทำรายงานการตรวจสอบ นำเสนอความเป็นจริงว่าบ้านที่ตรวจสอบนั้นมีส่วนใดบ้างที่ไม่ปลอดภัย มีระบบใดที่ไม่พร้อมใช้งานหรือมีส่วนในที่ผู้ซื้อจะต้องเตรียมงบประมาณเพื่อซ่อมแซมเพิ่มเติม ข้อมูลดังกล่าวนี้จะเป็นส่วนสำคัญในการที่จะให้ผู้ซื้อและผู้ขายได้มีความคิดเห็นร่วมกันในการพิจารณาราคาที่เหมาะสมและเป็นการสร้างความมั่นใจในการตัดสินใจซื้อบ้านหลังนั้นได้ดีขึ้น

ขั้นตอนการทำงาน

 1. นัดหมาย วัน เวลา โครงการ พร้อมแจ้งพื้นที่เพื่อทราบราคา และการชำระเงิน
 2. สรุปผลการตรวจและส่งรายงานรูปภาพส่งทางMail ภายใน 3 วัน
 3. หลังจากโครงการแก้ไขเสร็จ นัดหมายในการเข้าตรวจรอบ2

หากคุณกำลังมองหาผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อตรวจสภาพ บ้าน หรืออสังหาฯ

โทร 086-377-4311

คำติชมจากลูกค้าของเรา

เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้บริการลูกค้าทุกท่าน เราสัญญาว่าจะให้บริการอย่างเต็มที่ และตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา เราได้ให้บริการลูกค้ามากกว่า 10,000 ราย และนี่คือส่วนหนึ่งของคำชื่นชมจากลูกค้าของเรา

พวกเราตรวจบ้านแบบนี้ดีมากเลย มีประโยชน์มากสำหรับคนทั่วไปที่มาซื้อบ้านกัน ที่เค้าไม่รู้เรื่อง ทั้งยังให้ความรุ็ต่างๆ ในด้านงานก่อสร้าง การใช้งาน พฤติกรรมวัสดุ ให้เข้าใจได้ง่าย

นายอุดม พัวสกุล

อดีตอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

เราไม่มีความรู้ในการก่อสร้าง ให้มืออาชีพ หรือผู้เชี่ยวชาญ ดูแลดีกว่า เดี๋ยวรับมอบโอนไปแล้ว เจอปัญหาต่างๆ จะได้ไม่คุ้มเสีย จากประสบการณ์ที่เจอมาแล้วหลังแรก

นายแพทย์ไกรฤกษ์ อธิรกุล

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

ตอนแรกก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไง แต่พอได้ใช้บริการต้องบอกต่อเลยครับ เพราะทำงานมืออาชีพจริงๆ สบายใจได้

นายสารัช อยู่เย็น

นักฟุตบอลทีมชาติไทย

ผลงานที่ผ่านมาของ FOCUS HOUSE THAI

เราเป็นผู้ให้บริการตรวจสภาพบ้านและอสังหาฯ ที่ลูกค้าใช้บริการแล้วนำไปบอกต่อ มากที่สุด!

หมู่บ้านศุภาลัยลาดกระบัง

ตรวจสอบก่อนรับมอบ

หมู่บ้านโกลเด้นอ่อนนุช 65

ตรวจสอบก่อนรับมอบ

หมู่บ้านบางกอกการ์เด้น

ตรวจสอบก่อนรับมอบ

หมู่บ้านบ้านดีเศรษฐี

ตรวจสอบก่อนรับมอบ

หมู่บ้านศุภาลัยร่มเกล้า

ตรวจสอบก่อนรับมอบ

หมู่บ้านหทัยราษฎ์กรีบหมู

ตรวจสอบก่อนรับมอบ

เราคือ ผู้ให้บริการตรวจสภาพอสังหาฯ
ที่ลูกค้านำไปบอกต่อ มากที่สุด!

ติดต่อเรา

หากคุณกำลังมองหา ที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญด้านการตรวจสภาพ บ้าน และอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ให้บริการคุณด้วยความซื่อสัตย์จริงใจ พร้อมด้วยทีมงานคุณภาพ และประสบการณ์กว่า 20 ปี

บริษัท โฟกัส เฮ้าส์ ไทย จำกัด

444/29แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพ 10510

โทรศัพท์

(+66) 86-377-4311